Ashrecha

Ashrecha

Zachiti Legadel Mishpacha Ashrecha Ashrecha
Gadal Poh Shel Dor Noar Nifla – Ashrecha Ashrecha

Al Kol Hamaasim Vichol Haniflaot Haetzev Vihasmachot Ashrecha
Al Kol Hagiborim Vichol Hachasadim Shenatnu minishmatam Ashrecha

Lichol Hachaverim Ha’amitzim – Ashrecha Ashrecha
Shetamid Amdu LiTzidi – Ashrecha Ashrecha

Al Kol Hamaasim Vichol Haniflaot Haetzev Vihasmachot Ashrecha
Al Kol Hagiborim Vichol Hachasadim Shenatnu minishmatam Ashrecha

Al Kol Hamaasim Vichol Haniflaot Haetzev Vihasmachot Ashrecha
Al Kol Hagiborim Vichol Hachasadim Shenatnu minishmatam Ashrecha

Ashrecha (English)

I merited to raise a family – We are Overjoyed
We raised a generation of wonderful youth – We are Overjoyed

Chorus – For all of my deeds, and wondrous events
The sadness and the joy, we are overjoyed

For all the heroes, that gave of themselves
We are overjoyed.
To all my courageous friends – We are overjoyed
That always stood by my side – We are overjoyed